Ακολουθώντας το τσουνάμι!Σε αυτό το διάγραμμα από το BBC μπορείτε να δείτε την κίνηση του τσουνάμι σαν συνάρτηση του χρόνου καθώς επίσης και το ύψος των κυμάτων. Στο πρώτο διάγραμμα φαίνονται οι περιοχές που επηρεάστηκαν από τον σεισμό.

Σχόλια