Τάδε έφη ο Θεόδωρος Σκυλακάκης

(ο ευρωβουλευτής και µέλος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας στον Αθήνα 9,84)

«Τα χρήµατα που πρέπει να περιοριστούν είναι τόσο πολλά, που χωρίς βαθιά και ουσιαστική συζήτηση είναι αδύνατον να γίνει ο περιορισµός. Μιλάµε για 15 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. ∆ηλαδή όση προσπάθεια κάναµε µέχρι τώρα και έγινε επί “λίπους”, πρέπει να γίνει άλλη τόση κάθε χρόνο και να αφορά και “λίπος” και “µύς”».

Σχόλια