Οι δισεκατομμυριούχοι αυξάνουν και ο Μίδας φαντάζει μικρός


Οι διασώσεις των τραπεζών και των κερδοσκόπων εξυπηρέτησαν τους πραγματικούς τους σκοπούς: οι πόλυ εκατομμυριούχοι έγιναν πρώτα δισεκατομμυριούχοι και μετά πόλυ δισεκατομμυριούχοι. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του περιοδικού Forbes υπάρχουν 1,210 άτομα - και σε πολλές περιπτώσεις οικογένειες - με καθαρή περιουσία 1 δις δολαρίων (ή περισσότερο). Η καθαρή συνολική περιουσία αυτών είναι 4,000 δις δολάρια, δηλ 500 δις περισσότερα από την συνολική περιουσία 4 δις ανθρώπων στον κόσμο. Η σημερινή συγκέντρωση πλούτου ξεπερνά οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο της ιστορίας, από τον βασιλιά Μίδα έως τους Μαχαραγιάδες και τους πρόσφατους μεγαλοκαρχαριες της Wall Street και της Silicon Valley της περασμένης δεκαετίας.

Σχόλια