Το ενεργειακό προφίλ της Ιαπωνίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EIA* η Ιαπωνία παρήγαγε το 2009 το 27% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Μεταξύ του 2000 και 2009 η συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρι- σμού κυμάνθηκε μεταξύ 23% και 31%. Μια μεγάλη διακύμανση αν συγκρίνει κανείς το στοιχείο αυτό με το αντίστοιχο των ΗΠΑ που ήταν μεταξύ 19% και 20%.

Η Ιαπωνία έχει λίγες δικές της ενεργειακές πηγές και έτσι είναι υποχρεωμένη να εισάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, λιθάνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ενεργειακή της επάρκεια περιορίζεται μόνο στο 16%.

Στο γράφημα φαίνεται ότι το 2009 η ηλεκτρική ενέργεια της χώρας προήλθε κατά 63% από συμβατικές ενεργειακές πηγές όπως ο λιθάνθρακας και το φυσικό αέριο, το 27% από τα πυρηνικά, το 8% από το υδρογόνο και μόλις το 2% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό δεδομένων των τεραστίων δυνατοτήτων αιολικής ενεργειακής παραγωγής που είδαμε εδώ ότι διαθέτει η χώρα. Η Ιαπωνία είναι μετά τις ΗΠΑ και την Γαλλία ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πυρηνικών στον κόσμο. Έχει 54 πυρηνικά εργοστάσια με συνολικό δυναμικό περίπου 49GW εκ των οποίων τα 6,8GW τέθηκαν εκτός μετά τον καταστροφικό σεισμό της 11ης Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι η Ιαπωνία θα αναγκαστεί να αυξήσει την κατανάλωση πετρελαίου αν και αυτό μάλλον δεν θα συμβεί βραχυπρόθεσμα λόγω των τεράστιων απωλειών σε κατοικίες και εργοστάσια. Η ανοικοδόμηση όμως θα απαιτήσει ενέργεια και αυτή θα προέλθει από το πετρέλαιο. Η αύξηση υπολογίζεται στα 238,000 βαρέλια/μέρα γεγονός που σημαίνει ότι οι στόχοι του 2020 για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου πάνε περίπατο.

Σημειώστε ότι το 2010 η χώρα κατανάλωνε 4,4 εκ. βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα και βρίσκονταν στην τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πάντως η χρήση πετρελαίου στην Ιαπωνία μειώνεται από το 2005 και έπειτα όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα που αναπαριστά την κατανάλωση πετρελαίου σε χιλιάδες βαρέλια από το 1990 μέχρι και το 2010. Η κόκκινη γραμμή αφορά την ποσότητα πετρελαίου που παράγεται στην χώρα και η μπλε τις ανάγκες της σε πετρέλαιο. Η διαφορά είναι η ποσότητα που εισάγεται. Το πρόβλημα είναι ότι η πτωτική πορεία της καμπύλης αυτής πιθανότατα θα ανακοπεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Το ερώτημα που τίθενται είναι αν οι Ιάπωνες θα είναι αρκετά συνετοί ώστε να θέσουν τις βάσεις για το αναξιοποίητο αιολικό δυναμικό ώστε μελλοντικά να καταστήσουν την χώρα τους ενεργειακά καθαρή, ανεξάρτητη και δυνατή.

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνονται οι εκπομπες CO2 από τους κυριότερους εκπομπούς στον κόσμο (Πηγή: PNAS). 


*U.S. Energy Information Administration

Σχόλια