Με ανάπτυξη 1%, χρέος στο 175.4% το 2020

Επειδή μας λένε για χρέος στο 121% του ΑΕΠ το 2020 θεώρησα χρήσιμο να κάνω μερικούς απλούς υπολογισμούς.

Έχουμε και λέμε, χοντρικά με ΑΕΠ στα €200,000, χρέος στα €300,000, επιτόκιο στο 3% και ανάπτυξη στο 2% κάθε χρόνο από σήμερα μέχρι και το 2020, το χρέος θα είναι στο τέλος της οκταετίας στο 162.2%. Αν πάρουμε το "τρελό" σενάριο της ανάπτυξης στο 4% θα είμαστε το 2020 στο 138,8%.

Στο πιο ρεαλιστικό σενάριο του 1% ανάπτυξης (γράφημα) θα μιλάμε για 175,4%. Αν η ανάπτυξη είναι κατά μέσο όρο στο 0% τότε θα μιλάμε για 190,0%.

Ο υπολογισμός είναι εξαιρετικά απλός και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει και η Ελλάδα θα χρεωκοπήσει εκτός και αν κάποιοι σταματήσουν να μας δουλεύουν μιλώντας μας για σωτηρίες και άλλα γλαφυρά.

Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης, της Ανάλυσης ΙΙ, της Ανάλυσης ΙΙΙΑνάλυσης IV και της Ανάλυσης V.

Σχόλια