Σε πτώση η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος!

Στα 42,3kg κατά κεφαλήν σε παγκόσμιο επίπεδο το 2011 από τα 42,5kg το 2010. Το αξιοσημείωτο δεν είναι όμως αυτό αλλά η διαφορά ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες με 78.9kg και 32,3kg αντίστοιχα. Ας μην αναφέρουμε το νούμερο για τις χώρες του τρίτου κόσμου. Μην αναρρωτιέστε, εμείς ανήκουμε στην περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών. Η παγκόσμια κατανομή του βιοτικού επιπέδου είναι εντελώς ανισσομερής!

Σχόλια