Η φυγή των μεταναστών
Τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός των μεταναστών που έχει φύγει από την Ελλάδα εθελοντικά με τη βοήθεια του διεθνή οργανισμού μεταναστών ανέρχεται στους 6.000 και αναμένεται να αυξηθεί...ένα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Τρομπούκη Αθανάσιου και Armin peter!!!!
Σχόλια