Το χρήμα γεννάει χρήμα, ακόμη και το δανεικό!

Από το πρόγραμμμα αγοράς ομολόγων στην δευτερογενή αγορά από την ΕΚΤ υπάρχουν κέρδη από τα επιτόκια. Τα κέρδη αυτά διαβιβάζονται στις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών και από εκεί στις κυβερνήσεις. Λέγεται ότι μπορεί να αποδώσουν τα κέρδη αυτά σε επιπλέον δανεισμό στην Ελλάδα. Πρόσεξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Παίρνουν τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ και τα επαναδανείζουν στην Ελλάδα με επιπλέον επιτόκιο προκειμένου η Ελλάδα να συνεχίσει τα εξυπηρετεί τα ομόλογα τα οποία απέδωσαν και αποδίδουν τα κέρδη αυτά. 

Ας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει καλύτερα κατανοητό το σχήμα Ponzi που υφίσταται με την διαδικασία αυτή. Σου δανείζω 100 ευρώ με επιτόκιο 20%. Παίρνω τα 20 ευρώ που έχω βγάλει από τα 100 ευρώ που σου έχω δανείσει και στα δανείζω με νέο επιτόκιο ώστε εσύ να συνεχίσεις να μπορείς να πληρώνεις τα επιτόκια των 100 ευρώ που σου δάνεισα και στο τέλος να μου επιστρέψεις και τα 100 ευρω! Ωραίο ε;

Σχόλια