Αποτυχία των προγραμμάτων LTROs της ΕΚΤ!

Η ρευστότητα που παρείχε η ΕΚΤ μέσω των προγραμμάτων μακροπρόθεσμου δανεισμού (LTROs) πέφτει ραγδαία καθώς οι τράπεζες επιστρέφουν τα δάνεια μην έχοντάς τα διοχετεύσει στην πραγματική οικονομία! Το πρόγραμμα αποτυγχάνει ήδη!

Σχόλια