Η χρηματοπιστωτική ασφάλεια της αποτυχίας!

Αν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα συνιστά προτεραιότητα τότε το ρίσκο προκαλεί απέχθεια. Αν η καινοτομία επιβραβεύεται τότε η ασφάλεια δεν είναι πλέον στην ατζέντα.
Αντιπαραβάλλετε αυτη την οντολογική τράμπα με αυτό που έχουν υποσχεθεί τα μεγάλα κράτη ανά τον κόσμο στους λαούς τους: στέρεα, μόνιμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω στεγαστικών δανείων, τραπεζικών καταθέσεων, συντάξεις, εκπαίδευση και περίθαλψη, και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για την χρηματοδότησή τους βασιζόμενη σε διαρκώς επεκτεινόμενους νεωτερισμούς.
Λυπάμαι αναπτυγμένε κόσμε αλλά δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο[...]. Αν θέλεις ανάπτυξη θα πρέπει να επιβραβεύσεις το ρίσκο και τον νεωτερισμό και να δημιουργήσεις μια κουλτούρα αποδοχής της αποτυχίας και την αταξία χαμηλής έντασης ως νόρμα. Το να υπόσχεσαι χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε αυτό το περιβάλλον είναι σα να υπόσχεσαι το αδύνατο.
Αυτό μας οδηγεί στην χαριτωμένη διαστροφή της Μεγάλης Ειρωνίας της Μεγάλης Τράμπας: με το να υποθάλπτεις προσδοκίες για εγγυημένη χρηματοπιστωτική ασφάλεια δίνεις κίνητρο αποστροφής του ρίσκου υποδαυλίζοντας μια χαμηλού ρίσκου, χαμηλού νεωτερισμού, χαμηλής ανάπτυξης οικονομία η οποία είναι ανίκανη να επεκταθεί αρκετά γρήγορα ώστε να χρηματοδοτήσει όλες τις μεγαλεπίβολες υποσχέσεις στέρεας ασφάλειας που έχουν δοθεί στους πολίτες.
Η ίδια η πράξη της παροχής υποσχέσεων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθιστά την υποσχέμενη ασφάλεια απατηλή.
Αν θέλεις μια νεωτεριστική, υψηλής ανάπτυξης οικονομία θα πρέπει να επιβραβεύεις το ρίσκο και να αποδέχεσαι σταθερή αταξία και αποτυχία--το ακριβώς αντίθετο της εγγυημένης χρηματοπιστωτικής ασφάλειας.
Το ρίσκο δεν μπορεί να εξαλειφθεί, μπορεί μόνο να καταπνιγεί ή να μεταφερθεί σε τρίτους.
Αν καταπνιγεί με παρεμβατικό τρόπο δεν εξαφανίζεται. Αργά αλλά σταθερά συσσωρρεύεται σα τεκτονική πίεση η οποία απελευθερώνεται με εκρηκτικό τρόπο στο χρηματοπιστωτικό ισοδύναμο ενός ισχυρού, απρόβλεπτου σεισμού.
Αν το ρίσκο μεταφερθεί στο σύστημα, τοτε αναπόφευκτα θα διαλύσει το ίδιο το σύστημα.
Η απόστροφή του ρίσκου, η μη επιβράβευσή του ή η κατάπνιξή του οδηγεί την οικονομία στην στασιμότητα και το κόστος της υποσχόμενης χρηματοπιστωτικής ασφάλειας θα την κρασάρει....

Πηγή: The Grand Tradeoff Of Risk/Innovation/Growth And Financial Security

Σχόλια