Τhe puppet show

Eπειδή όταν έχεις εκπαιδευτεί να κάνεις την μαριονέτα είναι δύσκολο να ξεμάθεις, και επειδή η μαριονέτα όσο και να παραμυθιάζεται με καταστατικά περί δικαιωμάτων είναι καταδικασμένη να κατευθύνεται πάντα, ο μόνος τρόπος για να απαλλαχτείς από τον θεατρίνο που κινεί τα νήματα είναι να τα κόψεις...
Απαραίτητη προϋπόθεση για να κόψεις οριστικά αυτά τα νήματα είναι να μην τα αφήσεις προίκα στις επόμενες γενιές. Για να γίνει αυτό φροντίζεις 1) να μην μεταβιβάσεις το σύνδρομο του εξαρτάσθαι στους επόμενους και 2) δένεις με τα νήματα τον θεατρίνο για να είσαι σίγουρος ότι δεν θ' απλώσει ξανά τα ξερά του επάνω σε κανέναν...

Σχόλια