Η μόνη χαμένη χώρα στην ΕΕ είναι η Ελλάδα!

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία το κατά κεφαλήν εισόδημα υποχώρησε από το 1992 έως το 2012 σύμφωνα με μελέτη του Bertelsmann. Το γερμανικό think tank αναφέρει ότι μεταξύ των 14 παλαιότερων κρατών-μελών της Ε.Ε. στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν εισόδημα υποχώρησε κατά 1,3% ή 190 ευρώ. Πρωταθλήτρια είναι η Γερμανία με αύξηση 2,3% (680 ευρώ), ακολουθούμενη από τη Δανία (2%) και το Βέλγιο (1,6%). Σύμφωνα με το Bertelsmann «ξεχωριστή» είναι η περίπτωση της Ελλάδας και στον δείκτη ενσωμάτωσης καθώς είναι η μόνη χώρα στην οποία ο δείκτης μειώθηκε. Συγκεκριμένα από 47,6 το 1992 υποχώρησε στο 33,9 το 2012. Όπως αναφέρει η έκθεση, για την Ελλάδα ο δείκτης ενσωμάτωσης είχε βρεθεί στο ζενίθ (64,2) το 2009. Το μέσο κέρδος στο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων την περίοδο 1992 - 2009 ήταν στα 70 ευρώ. Τα πρωτεία στον συγκεκριμένο δείκτη κρατά το Βέλγιο όπου από 68,4 το 1992 ανήλθε στο 87,9 το 2012.

Πηγή: Euro2day