Ο άξονας περιστροφής της Γης μετατοπίστηκε κατά 10εκ και οι μέρες γίνανε μικρότερες!


Το αποτέλεσμα του σεισμού που χτύπησε την Ιαπωνία είναι η μετατόπιση του άξονα περιστροφής της Γης κατά περίπου 10 εκατοστά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρώτων υπολογισμών σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τον Richard Gross, γεωφυσικό της NASA, η ταχύτητα περιστροφής της Γης αυξήθηκε προκαλώντας μια ελάττωση της διάρκειας της μέρας της τάξης των 1,6 εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου. Αντίστοιχα ο σεισμός της Σουμάτρα του 2004 είχε προκαλέσει μια μείωση της τάξης των 6,8 εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου.
Όμως το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος πάνω στον άξονα περιστροφής ήταν πολύ μεγαλύτερο εκείνου του σεισμού της Σουμάτρα του 2004, που ήταν 7 εκατοστά γραμμικά και 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου του ακτινίου. Εκείνος της Χιλής του 1960 είχε προκαλέσει μετατόπιση των 8 εκατοστών

Σχόλια