Είναι προπομπός η τιμή του ουρανίου της τιμής του πετρελαίου;


Στο παραπάνω γράφημα συγκρίνω τις τιμές του Ουρανίου με εκείνες του Πετρελαίου από τον Μάρτιο του 2001 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 (για το ουράνιο οι τιμές είναι από την Indexmundi και για το πετρέλαιο από την EIA).
Προκει- μένου να μπορέσω να κάνω την σύγκριση κανονικοποίησα τα δεδομένα στο 1000. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσον αφορά τις ποσοστιαίες μεταβολές αυτών των πρώτων υλών.
Παρατηρούμε την υλοποίηση της "φούσκας" στις τιμές του Ουρανίου το 2007 οπότε και εκτινάχθηκαν 14 φορές πάνω από την τιμή που είχαν στις αρχές της δεκαετίας. Κάποιοι αποδίδουν την αύξηση αυτή στην πλημμύρα του ορυχείου της Cigar Lake, όμως μάλλον δεν το συνέδεσαν όσο θα έπρεπε με το πετρέλαιο.

Όταν αυξάνει το πετρέλαιο, αυξάνει και το ουράνιο. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
  1. Η εξόρυξη ουρανίου απαιτεί πετρέλαιο για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα.
  2. Όταν αυξάνει το πετρέλαιο, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας καθίστανται πιο ευκολοχώνευτη. Ο κόσμος ξεχνά πιο εύκολα τις οικολογικές του ανησυχίες.
Από το γράφημα όμως αυτό γεννάται η υποψία ότι ίσως η αύξηση του ουρανίου να είναι προπομπός της αύξησης του πετρελαίου.

Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την υπόθεση αυτή καθώς τα δεδομένα είναι λίγα. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι το ουράνιο το το Φεβρουάριο του 2009 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 ήταν κάτω από το 10 και έκτοτε έχει ξεπεράσει το 13. Το πετρέλαιο ξεπέρασε το 11 τον ίδιο μήνα (Σεπτέμβριο του 2010) και σήμερα έχει φθάσει σχεδόν στο 15. Ίσως λοιπόν να είμαστε στην αρχή μιας αύξησης στις τιμές ανάλογης αυτής του 2008 που τον Ιούνιο έφθασε το 19,3. Σημειώνεται ότι μιλάμε με κανονικοποιημένες τιμές ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τις ποσοστιαίες μεταβολές. Π.χ. το 19,3 σημαίνει μια αύξηση (19,3-3,92)*100/3,92% ή 392,3% από τον Μάρτιο του 2001 στις τιμές του πετρελαίου. Αντίστοιχα για το ουράνιο τον Ιούνιο του 2007 έχουμε μια αύξηση (28,8-1,63)*100/1,63% ή 1666,9% από τον Μάρτιο του 2001. Βλέπετε ότι η ποσοστιαία μεταβολή του ουρανίου είναι πιο ραγδαία γεγονός που καθιστά και την πυρηνική ενέργεια πολύ ακριβή, οπότε και γυρνάμε στην κατανάλωση του πετρελαίου και στην συνεπακόλουθη αύξηση της τιμής του. Με δυο λόγια η αύξηση τους ενός οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης του άλλου με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του.

Διαβάστε εδώ: Το πετρέλαιο οδηγεί τις τιμές των τροφίμων και τις εξεγέρσεις
Διάβαστε ακόμα εδώ: Το εύκολο πετρέλαιο τελειώνει

Σχόλια