Μόνο το 10% των δημόσιων κτιρίων έχει ελεγχθεί για αντισεισμική προστασία


Μόνο 8.000 δημόσια κτίρια της χώρας μας έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί, έπειτα από τον σεισμό της Αθήνας το 1999, σε σύνολο 80.000 δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με τον καθηγητή Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου, Παναγιώτη Καρύδη.
«Η επιθεώρηση των κτιρίων και των χώρων συγκέντρωσης κοινού, όπως είναι τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και τα νοσοκομεία, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να επιθεωρούνται πολύ τακτικά, ώστε το οποιοδήποτε πρόβλημα ακόμα και από την πολυκαιρία ή τη διάβρωση να επισημαίνεται και να διορθώνεται, προκειμένου το κτίριο να μην χάνει την αντοχή του», τονίζει ο Π. Καρύδης.

Τα νέα κτίρια στην Ελλάδα πληρούν τις αντισεισμικές προδιαγραφές που είχαν θεσπιστεί το 1995, ωστόσο, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι επιθεωρήσεις τους, σύμφωνα με τον καθηγητή.

Όσον αφορά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία, ο Π. Καρύδης αναφέρει ότι πληρούν όλες τις σύγχρονες αυστηρές προδιαγραφές και επιθεωρούνται πολύ συχνά, ωστόσο ο παράγοντας φύση είναι αδύνατο να προβλεφθεί πλήρως από τον άνθρωπο.

Πηγή: Enet.gr

Σχόλια