Μαύρη τρύπα 24δις για τις ιρλανδικές τράπεζες

Οι ιρλανδικές τράπεζες χρειάζο- νται στο σύνολό τους 24 δις € φρέσκα κεφάλαια για να μπορέ- σουν να θεωρηθούν ασφαλείς σε περίπτωση νέων σοκ. Αυτή είναι η εκτίμηση που παρείχε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας κατά την δημοσίευση των stress tests. Κάτι περισσότερο του μισού αυτού του ποσού, 13,3 δισ €, αφορούν την μαύρη τρύπα στους ισολογισμούς της Allied Irish Banks ενώ για την Bank of Ireland το απαιτούμενο ποσό είναι περίπου 5,2 δις €.
Η ιρλανδική κυβέρνηση (σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Indipendent) θα ανακοινώσει ένα δραστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του εθνικού τραπεζικού τομέα. Μεταξύ των σημείων του σχεδίου - εξηγεί το άρθρο - βρίσκεται και η συγχώνευση της Allied Irish Banks με την EBS και η πώληση του ασφαλιστικού κλάδου της Irish Life. Εντωμεταξύ άλλα σημεία παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση, μεταξύ των οποίων και η νέα μορφή μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Σχόλια