του Γ. Ιωάννου στο Έθνος

Μια επίκαιρη γελοιογραφία που συνδυάζει την οικονομία με τα διεθνή!

Σχόλια