Επιγραφή στο Κολωνάκι

Σε μια από τις πιο εύπορες συνοικίες της Αθήνας εξακολουθεί να είναι αναγκαία η τοποθέτηση επιγραφής που παροτρύνει τον κόσμο να μην εναποθέτει τα σκουπίδια του όπου βρει. Ακόμα και οι πλούσιοι, ίσως περισσότερο αυτοί, έχουν ανάγκη από μαθήματα σεβασμού του δημοσίου χώρου!

Σχόλια