Οι εθνικοί ευεργέτες ξανασώζουν την Ελλάδα

Έκτακτο σχέδιο αξιοποίησης εθνικών κληροδοτηµάτων αξίας 10 δισ. ευρώ ενεργοποιεί η κυβέρνηση προκειµένου να πείσει την τρόικα ότι το πρόγραµµα άντλησης 50 δισ. ευρώ µέσω πώλησης και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας είναι πλήρως εφικτό.
Εθνικοί ευεργέτες και ευπατρίδες άλλων εποχών έχουν κληροδοτήσει στο ελληνικό κράτος 11.000 δωρεές αξίας 10 δισ. ευρώ.
Για να υλοποιήσει η Πολιτεία προγράµµατα αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων θεσµοθετεί µια νέα σύµπραξη ανάµεσα στο κεντρικό κράτος και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Παράλληλα,η εισαγωγή του θεσµού της «επιφανείας» από τον υπουργό Επικρατείας Χάρη Παµπούκη θεωρείται από κορυφαίους νοµικούς όπως ο κ. Στράτης Στρατήγης αποφασιστικό βήµα για τη δυναµική αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων.
Οι προαναφερόµενες πρωτοβουλίες αναµένεται να «ξυπνήσουν» από τη µακρά «οικονοµική νάρκη» κληροδοτήµατα ανεκτίµητης αξίας, όπως τα λεγόµενα Ηπειρωτικά κληροδοτήµατα ή χιλιάδες στρέµµατα σε νησιά όπως οι Σπέτσες. Παράλληλα, µείζων στόχος είναι να δοθεί τέλος σε ένα γκρίζο καθεστώς διαχείρισης για τις σχολάζουσες κληρονοµιές, των οποίων η αξία ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ.
Τα εθνικά κληροδοτήµατα αφορούν περιουσίες εθνικών ευεργετών, ενώ οι σχολάζουσες κληρονοµιές είναι εκείνες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόµοι τους. Οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το υπουργείο Οικονοµικών για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας των 10 δισ. ευρώ κινούνται προς τρεις κατευθύνσεις.

Πρώτον, προωθούνται η πλήρης καταγραφή του σκοπού όλων των κληροδοτηµάτων και η λεπτοµερής αποτύπωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Δεύτερον, προγραµµατίζεται η αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης και εποπτείας των εθνικών κληροδοτηµάτων και των σχολαζουσών κληρονοµιών. Ετσι, εξετάζεται η σύσταση γενικής γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και Κληροδοτηµάτων στο υπουργείο Οικονοµικών, το έργο της οποίας θα ελέγχεται και από τη Βουλή, και επτά γενικών διευθύνσεων στις αποκεντρωµένες διοικήσεις (πρώην κρατικές περιφέρειες), µε δύο υποδιευθύνσεις, αρµόδιες η πρώτη για τη δηµόσια περιουσία και η δεύτερη για τα κληροδοτήµατα.
Τρίτον και σηµαντικότερο, διαµορφώνονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις που αφορούν τη νοµοθετική κατοχύρωση του ρόλου του κράτους στην αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, ακόµη και όταν δεν έχει αναγνωριστεί το κληρονοµικό δικαίωµα του ∆ηµοσίου.

Ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονοµικών έχει καταρτίσει τις παρεµβάσεις που απαιτούνται, προκειµένου να αξιοποιηθούν 11.000 δωρεές. Εξαυτών, περίπου 2.500 είναι ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, 3.000 σχολάζουσες κληρονοµιές και 5.500 περιουσίες είναι υπό εκκαθάριση.
Μόνο οι περιουσίες που αφήνονται για κοινωφελείς σκοπούς είναι αξίας από 200.000 ευρώ και φθάνουν σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ. Η εκµετάλλευση των εθνικών κληροδοτηµάτων και των σχολαζουσών κληρονοµιών ουσιαστικά συνεπάγεται την αλλαγή ενός παρωχηµένου νοµοθετικού πλαισίου 72 ετών (διαµορφώθηκε από τις δικτατορίες Πάγκαλου, Μεταξά και Παπαδόπουλου).

Ρεπορτάζ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Σχόλια