Κάτι καλό γίνεται στον αγροτικό τομέα


Ακρως αποκαλυπτικά για τις διεργασίες που συντελούνται στην κοινωνική διαστρωμάτωση της χώρας και για τις τάσεις που διαμορφώνονται στις κοινωνικές δομές είναι τα στοιχεία έρευνας της ΠΑΣΕΓΕΣ για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.
Από το 2008, για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες, παρατηρείται ρεύμα επιστροφής στην ύπαιθρο. Τη διετία 2008-2010, στην αγροτική παραγωγή στράφηκαν 38.000 άτομα και, σύμφωνα με την έρευνα, η τάση αύξησης της απασχόλησης στην πρωτογενή παραγωγή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί.

Πρέπει να επισημανθεί δε ότι τη διετία αυτή καλύφθηκε σχεδόν στο σύνολό της η απώλεια θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα για την περίοδο 2005-2008. Έτσι συνολικά ο αγροτικός τομέας απασχολεί τώρα πάνω από 551.000 άτομα, που αντιστοιχούν στο 12,5% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας.
Οι περισσότερο κερδισμένες περιφέρειες είναι η Κρήτη, τα νησιά του νότιου Αιγαίου, η Θεσσαλία, η Αττική, η Δ. Ελλάδα και η Ήπειρος.

Η πλειονότητα όσων «επέστρεψαν» στην αγροτική παραγωγή ασχολήθηκαν με τον κλάδο των δενδρωδών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των αμπελώνων, ενώ υπερδιπλασιασμό της απασχόλησης καταγράφει η μελέτη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της γεωργίας.

Η οικονομική κρίση λοιπόν φαίνεται να δρα ως καταλύτης στην παραγωγική αναδιάρθρωση και την απασχόληση. Τα στοιχεία της έρευνας της ΠΑΣΕΓΕΣ δείχνουν ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να μετασχηματισθεί, μαζί με την εξωστρέφεια, με τη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις αγορές του εξωτερικού, σε μια βασική ατμομηχανή οικονομικής ανάπτυξης, με νέο αίμα και με εργαζόμενους που είναι καλύτερα καταρτισμένοι και με νέες αντιλήψεις.

Η κυβέρνηση οφείλει να ενθαρρύνει τις υγιείς διεργασίες αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής, τη στροφή σε νέες δυναμικές καλλιέργειες και άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Το «κλειδί» είναι η σωστή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, ώστε οι πόροι να διοχετευθούν στη βελτίωση των υποδομών, τη χρηματοδότηση καινοτόμων λειτουργιών και την υποβοήθηση της πρόσβασης στις αγορές, και όχι να σπαταληθούν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σχόλια