Διεθνής Αμνηστία, Ηλεκτρονικό Δίκτυο Επείγουσων Ενεργειών

Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία και τους διωγμούς στην Λιβύη, αναζητώντας ασφάλεια στις γειτονικές χώρες. Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι Τυνήσιοι και Αιγύπτιοι που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, ολοένα και αυξανόμενος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και Λίβυοι υπήκοοι, συμμετέχουν σε αυτή την έξοδο. Είναι κρίσιμης σημασίας για τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να λάβουν ενεργό ρόλο στην επισήμανση αυτής της κλιμακούμενης ανθρώπινης κρίσης. Η Ε.Ε. πρέπει επειγόντως να προσφέρει την υποστήριξή της, τόσο στους πρόσφυγες που προσπαθούν να σώσουν τις ζωές τους, όσο και στα γειτνιάζοντα με την Λιβύη κράτη, που γίνονται μάρτυρες αυτού του μεγάλου αριθμού αφίξεων.
ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ
Μπες εδώ και υπόγραψε την έκκληση προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδος, προκειμένου να υποστηρίξει τον ενεργό ρόλο που πρέπει να λάβει η Ε.Ε. στη διευθέτηση της κρίσιμης αυτής κατάστασης.

Σχόλια