Δείτε το σύστημα απομόνωσης των σεισμικών κυμάτων


Οι Ιάπωνες έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς και έχουν αναπτύξει την ανάλογη τεχνολογία απομόνωσης των σεισμικών κυμάτων. Δείτε το βίντεο. Στην εικόνα βλέπετε τα βασικά είδη σεισμικών κυμάτων.

Σχόλια