Ιστορική απόφαση για την ΔΕΗ


Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, το σώμα αποφάσισε ότι η περιούσια του ασφαλιστικού φορέα των εργαζόμενων ανήκει στη ΔΕΗ, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι θα άρει τις επιφυλάξεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Σχόλια