Κίνδυνος blackout !


Κίνδυνος blackout στο Τόκιο και στα περίχωρα λόγω ζημιών στα κέντρα που τροφοδοτούν την περιοχή. Η εταιρία ηλεκτρισμού κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση. Ζητήθηκε βοήθεια από τις άλλες εταιρίες που τροφοδοτούν την υπόλοιπη χώρα.

Σχόλια