Πως μια κρίση επηρρεάζει τα χρηματιστήρια

Θα μπορούσε να βοηθήσει μία έρευνα των Massimo Guidolin και της Eliana La Ferrara, σύμφωνα με τους οποίους τα χρηματιστήρια θα αντιδρούσαν με θετικό παρά με αρνητικό τρόπο στην εκδήλωση μιας σύγκρουσης.
Δύο καθοριστικοί παράγοντες είναι: το ρίσκο και η ασάφεια. Το εξηγεί ο Massimo Guidolin, συγγραφέας της μελέτης "Το ρίσκο είναι η υπολογίσιμη αβεβαιότητα, ενώ η ασάφεια είναι η αβεβαιότητα που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Γενικά, τα γεγονότα που οδηγούν σε μία σύγκρουση τοποθετούνται πάντοτε ανάμεσα στις εξής φάσεις: η ασάφεια καλύπτει το πρελούδιο, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αυξάνει η υπολογίσιμη αβεβαιότητα και συνεπώς το ρίσκο".
Οι συγγραφείς της μελέτης για να εξάγουν αυτά τα συμπεράσματα έβαλαν κάτω από το μικροσκόπιο 72 συγκρούσεις και 29 διεθνή γεγονότα μεταξύ το 1971 και το 2004, των οποίων αναλύθηκε η πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξή τους, μετρώντας την επίδραση τους στους δείκτες των χρηματιστηρίων της Γαλλία, της Αγγλίας, της Αμερική, της Ιαπωνίας και του Msci World εστιάζοντας στην ισοτιμία του αμερικάνικού δολαρίου έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, στις τιμές του πετρελαίου και του χρυσού και στους δείκτες των commodities.
Ο Guidolin εξηγεί ότι "κατά την έναρξη μιας σύγκρουσεις λαμβάνουν χώρα γεγονότα που αυξάνουν την ένταση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την ασάφεια στο μυαλό των επενδυτών στο χρηματιστήριο, και όταν καθίστανται αδύνατο να διεξαχθούν λογικοί υπολογισμοί, μία από τις δυνατές αντιδράσεις είναι η πώληση των τίτλων που κατέχουν και εαν το πλήθος των επενδυτών υπερβαίνει εκείνο των εν δυνάμει αγοραστών οι τιμές τείνουν να πέφτουν".
Αυτό συμβαίνει στην πρώτη φάση μιας σύγκρουσης, όταν γίνεται αντιληπτή η πιθανότητα να ξεσπάσει μια σύγκρουση. Προφανώς αυτά ισχύουν όταν η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε ενδιαφέρει την αγορά, πιθανόν επειδή είναι πηγή πρώτων υλών ή ενέργειας.
"Μόλις η ασάφεια μετατρέπεται σε ρίσκο, πλήρως ή μερικώς, οι επενδυτές καταφέρνουν να κάνουν υπολογισμούς και γενικά οι αγορές τείνουν να ανεβούν ξανά. Προκειμένου να εξαχθούν αυτά τα συμπεράσματα είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένους παραμέτρους, όπως η ακριβής ημερομηνία έναρξης μιας σύγκρουσης, οι οποίες δείχνουν πως οι τιμές πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων τείνουν να ανέβουν".

Σχόλια