Η περιοχή FAO61

Στα κατεψυγμένα ψάρια, υπάρχει η ένδειξη FAO (Food Agriculture Organisation). Λόγω των πυρηνικών ανησυχιών εξαιτίας της διαρροής ραδιενέργειας στην Ιαπωνία ας έχουμε υπόψη μας ότι η περιοχή FAO61 είναι αυτή που περιλαμβάνει την Ιαπωνία!

Σχόλια