Οι Ιάπωνες θα ρίξουν 10,000 τόνους ραδιενεργού νερού στη θάλασσα

Η TEPCO, η εταιρία που χειρίζεται το κατεστραμμένο πυρηνικό κέντρο Fukushima I, σύμφωνα με την την ανακοίνωσή της εδώ σχεδιάζει να ρίξει 10,000 τόνους από το συσσωρευμένο νερό χαμηλής ραδιενεργούς περιεκτικό- τητας στην θάλασσα.
Βασίζονται στην ενότητα 1 του άρθρου 64 του Κανονισμού Λειτουργίας των Πυρηνικών Αντιδραστήρων και αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τους πολίτες που θα τρώνε ψάρια από την περιοχή θα είναι μηδαμινή. Υπολογίζουν 0.6 mSv ετήσια δόση στην περίπτωση που κάποιος τρώει καθημερινά ψάρι από τα μολυσμένα νερά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της συνολική έκθεση στη φυσική ραδιενέργεια.

Σχόλια