2.989,28€ ο λογαριασμός κινητού του Πάγκαλου...

Μαζί σίγουρα δεν τα φάγαμε κ. Πάγκαλε. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης χρέωσε το κινητό του με 2.989,28€ μέσα σε μόλις ένα μήνα (απο τις 8-12-10 μέχρι τι 7-01-11). Εάν του Πάγκαλου το κινητό, το μήνα, κοστίζει κατά μέσο όρο τρία αχιλιάρικα, όσο δηλαδή 3 μισθοί στο δημόσιο, γιατί δεν του κόβουμε το κινητό και να κρατήσουμε 3 εργαζόμενους στις θέσεις τους; Για όλα υπάρχουν λύσεις...

Πηγή: Enimerwsi.com

Σχόλια