Η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια μετά από 3 χρόνια


Η ΕΚΤ μετά από αρκετό καιρό συντηρητικής πολιτικής στα επι- τόκια του ευρώ, αποφάσισε να τα αυξήσει κατά 0,25% από το ιστορικό χαμηλό 1% στο 1,25%.
Η τελευταία σημαντική μεταβολή έγινε στις 7 Μαΐου του 2009, όταν η ΕΚΤ πήγε το επιτόκιο στο χαμηλό του 1%. Η απόφαση αυτή αναπαριστούσε την έβδομη συνεχή μείωση από τον Οκτωβριο του 2008 η οποία κατέστη απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.
Μία άλλη φάση επέκτασης είχε επίσης καταγραφεί από τον Μάϊο του 2001 μέχρι τον Ιούνιο του 2003, όπου η πτώση ήταν από το 4,75% στο 2%. Βέβαια τότε ο ρυθμός μείωσης δεν ήταν τόσο μεγάλος όπως τώρα. Τα στοιχεία αυτά αναπαρίστανται στο γράφημα με ξεκάθαρο τρόπο. Η καμπύλη μείωσης από τον 2001 μέχρι το 2003 έχει μικρότερη κλίση από την αντίστοιχη από το 2008 μέχρι το 2009. Παρατηρήστε ότι το πρώτο μέγιστο το 2000 είναι υψηλότερο από το δεύτερο μέγιστο το 2008 και ότι η αύξηση από τα ελάχιστα γίνεται στην πρώτη περίπτωση μετά από 4 χρόνια ενώ στην δεύτερη μετά από 2 χρόνια. Φυσικά στην δεύτερη περίπτωση είμαστε στο μισό της πρώτης, δηλ. στο 1% αντί του 2%.
Αν δεν είχε υπάρξει το δεύτερο υψηλό ή αν ο ρυθμός αύξησης ήταν μικρότερος ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί η τωρινή κρίση.

Σχόλια