Πρόταση για 8€ αποζημίωση ανά κεφάλι!

Η TEPCO ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το ποσό των 20 εκ. ¥ ή αντίστοιχα 167400 € στις 9 ή 10 επαρχίες γύρω από το πυρηνικό κέντρο της Fukushima. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο είναι 8€! Ποσό που συνιστά προσβολή των πληγέντων που είδαν τις ζωές τους να καταστρέ- φονται και να συνεχίζουν παραμένοντας αβέβαιες υπό το πρίσμα της διαρκούς πυρηνικής απειλής.

Σχόλια