Τα κτίρια η κύρια αιτία θανάτου των πουλιών


Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που τίθενται συχνά από τους πολέμιους των αιολικών πάρκων. Αυτό δεν είναι άλλο από την επίδραση που έχουν αυτά στην θνησιμότητα των πουλιών. Τελικά όμως κατά πόσο ισχύει αυτό; Πράγματι οι αιολικές τουρμπίνες ευθύνονται για μαζικούς θανάτους πουλιών ή είναι ένα εφεύρημα όσων δεν θέλουν κοντά τους τις ανεμογεννήτριες.

Προκειμένου να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα έφτιαξα αυτό το γράφημα που αναπαριστά την συνεισφορά διαφόρων ανθρωπογενών παραγόντων στους θανάτους των πουλιών. Δίνει σε εκατομμύρια τους θανάτους των πουλιών σε ένα χρόνο. Η κλίμακα είναι ημιλογαριθμική ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει τις διαφορές τάξης μεγέθους ανάμεσα σε διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. ανάμεσα στα κτίρια και στις ανεμογεννήτριες.

Τα δεδομένα είναι από μία μελέτη των Erickson et al του 2005. Από το γράφημα παρατηρούμε τα εξής:

  • Τα κτίρια, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού και οι γάτες ευθύνονται για το 82,5% των θανάτων.
  • Οι ανεμογεννήτριες έχουν πολύ μικρή συνεισφορά, μικρότερη του 0,01% και είναι συγκρίσιμη με αυτή των αεροπλάνων.
Επιπλέον σύμφωνα με μια μελέτη από τον Sovacool το 2009 έχουμε ότι η θνησιμότητα που οφείλεται στην εγκατεστημένη αιολική ενέργεια είναι ίση περίπου με 0,269 ανά εγκατεστημένη GWh σε αντιδιαστολή με 5,18 ανά εγκατεστημένη GWh που προέρχεται από φυσικά καύσιμα και 0,416 ανά εγκατεστημένη πυρηνική GWh.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς με την χρήση των τιμών ανά GWh ξεφεύγουμε από την ένσταση που μπορεί να εγείρει κάποιος λέγοντας ότι η χαμηλή θνησιμότητα από τις ανεμογεννήτριες οφείλεται στον μικρό αριθμό τους που αν αυξηθεί θα παρασύρει και τον αριθμό των θανάτων των πουλιών.

Είναι εντυπωσιακό ότι το κάθε κτίριο είναι υπεύθυνο για έναν μέχρι 10 θανάτους πουλιών το χρόνο και ότι έχουμε 15,1 θανάτους το χρόνο για κάθε μίλι οδικού δικτύου. Όσον αφορά τα εντομοκτόνα έχουμε από 0,1 με 3,6 θανάτους ανά εκτάριο.

Επομένως οι πολέμιοι των γεννητριών θα έπρεπε να είναι και πολέμιοι των κτιρίων και των δρόμων που αναστατώνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το οικοσύστημα.

Σημειώνεται ότι ο Willis αμφισβητεί μερικά σημεία της μεθοδολογίας του Sovacool που τείνουν να υποτιμούν τους θανάτους καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τα νεκρά πουλιά που δεν εντοπίζονται λόγω πυκνής βλάστησης ή λόγω ύπαρξης αρπακτικών ζώων. Επίσης αμφισητεί το ότι οι νυχτερίδες είναι πουλιά και κάνει ένσταση για την χρήση μόνο τριών ειδών νυχτεριδών στη μελέτη του Sovacool. Ξανακάνοντας τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις διορθώσεις που προτείνονται από τον Barclay βρίσκει μια θνησιμότητα 2,94 ανά αιολική GWh, που είναι μεν περισσότερο από 10 φορές μεγαλύτερη αυτής του Sovacool, αλλά παραμένει μικρότερη των 5,18 ανά GWh από φυσικά καύσιμα.

Βεβαίως οι παραπάνω μελέτες έχουν παραλείψει τα 55δις πουλιά που καταβροχθίζει κάθε χρόνο ο άνθρωπος. Δεν αναφέρονται επίσης οι θάνατοι που οφείλονται σε μόλυνση της θάλασσας από ατυχήματα που απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου στην θάλασσα.

Τέλος σύμφωνα με την Wikipedia, κάθε χρόνο στις ΗΠΑ σκοτώνονται περισσότερα από 10,000 πουλιά από τα αεροπλάκα.

Διαβάστε ακόμα για το αιολικό δυναμικό που παραμένει αναξιοποίητο.

Κάντε κλικ πάνω στο γράφημα για να το δείτε σε μεγέθυνση.

Σχόλια