Η Σαουδ. Αραβία πιέζει τις τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο επηρεάζοντας την τιμή της βενζίνης που συμπεριλαμβανομέ- νων και των φόρων στην Ελλάδα έχει κτυπήσει ιστορικά υψηλά.

Μετά της έναρξη της εξέγερσης στην Λιβύη η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιρετικά παρόλο που η Σαουδική Αραβία ισχυρίζεται ότι αυξάνει την παραγωγή ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια μέρους της παραγωγής του λιβυκού πετρελαίου.

Είναι όμως έτσι; Η αλήθεια είναι ότι όντως αυξάνει την  παραγωγή της η Σαουδική Αραβία. Πόσο όμως, δηλ. με τι ρυθμό;

Το γράφημα αυτό στο οποίο αναπαρίσταται η παραγωγή σε εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα της Σαουδικής Αραβίας και της Λιβύης μπορούμε να δούμε την πραγματική αλήθεια. Ο αριστερός κατακόρυφος άξονας αναφέρεται στην σαουδαραβική παραγωγή και ο δεξιός στην λιβυκή. Επίσης η μαύρη καμπύλη δείχνει της εξέλιξη της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας από το 2005 μέχρι σήμερα, ενώ η κόκκινη την αντίστοιχη της Λιβύης στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η Σαουδική Αραβία από το φθινόπωρο του 2010 αυξάνει τον ρυθμό παραγωγής της. Αυτό δίνεται από την κλίση της ευθείας στην οποία αντιστοιχεί η γωνία φ0. Μόλις όμως ξεσπάει η κρίση στην Λιβύη η γωνία αυτή μειώνεται σε φ1 μικρότερη της φ0. Ο ρυθμός αύξησης, δηλ. η αύξηση στην μονάδα του χρόνου, δίνεται από το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζει η καμπύλη της παραγωγής με τον οριζόντιο άξονα, δηλ. από την κλίση της.

Στην προκειμένη περίπτωση:

$\phi_1 < \phi_0 \rightarrow cos\phi_1 < cos\phi_0$

Με δυο λόγια ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε ξαφνικά και μάλιστα, όπως φαίνεται από το διάγραμμα αντί να προσεγγίσει τον ρυθμό μείωσης της παραγωγής λιβυκού πετρελαίου απομακρύνθηκε από αυτόν αφού

$|cos\phi_2|>cos\phi_0>cos\phi_1$

Θα μπορούσε η μείωση του ρυθμού παραγωγής να οφείλεται σε μείωση των αποθεμάτων και στις δυσκολίες εξαγωγής πετρελαίου από τα υπάρχοντα κοιτάσματα. Όμως αν λάβει κανείς υπόψη την αύξηση του πληθυσμού της χώρας που παίρνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται ότι το κράτος των Σαούδ ενδιαφέρεται να αυξήσει τον πλούτο του ώστε να κάνει έργα και παροχές προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επέκταση της κρίσης στην αραβική χερσόνησο. Επιθυμεί λοιπόν να πιεστεί και να διατηρηθεί ψηλά η τιμή του βαρελιού.

Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η αύξηση από το προηγούμενο φθινόπωρο σχετίζεται με την έξοδο από την κρίση της παγκόσμιας οικονομίας. Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε να ανοίγει πηγάδια απεγνωσμένα ώστε να έχει πετρέλαιο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Η αυξημένη ζήτηση εξακολουθεί να υφίσταται και επομένως η χώρα δεν έχει κανένα λόγο να μειώσει τον ρυθμό αύξησης, όπως κάνει σε περιόδους ύφεσης που ρίχνει την παραγωγή προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές. Το τελευταίο φαίνεται στο διάγραμμα από την κατακόρυφη πτώση στο τέλος του 2009.

Όμως οι πρόσφατες εξεγέρσεις στον Αραβικό κόσμο που δείχνουν να μεταδίδονται από το ένα κράτος στο άλλο, έχουν φοβίσει ακόμα και αυτούς τους πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Δείτε εδώ πως το ποσοστό εξάρτησης από το πετρέλαιο σχετίζεται με την σειρά εκδήλωσης της κρίσης στις χώρες της ΕΕ.

Σχόλια