Τέλος των ΗΠΑ, το σύστημα θρομβώνει

Όπως όλοι γνωρίζετε η κρίση τελείωσε. Πάρτε και μια σειρά αναλύσεων που το αποδεικνύει αυτό και που βασίζονται στα δεδομένα του Γραφείου Οικονο- μικών Ελλεκτών των ΗΠΑ, όπως και του κέντρου ερευνών του St Louis Fed. "Πολύ" αξιόπιστα σε κάθε περίπτωση.

Έκρηξη των κατασχέσεων στις ΗΠΑ το 2011.

Η πρώτη μου ανάλυση ξεκινά με τις κατασχέσεις που θα εκραγούν μέσα στο 2011 όπως άλλωστε το ανακοινώνει η ίδια η ABC στην εκθεσή της στις 31 Μαρτίου 2011.

"Προβλέπεται ότι ο όγκος των κατασχέσεων θα αυξηθεί σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2011 καθώς θα καταργηθεί το μορατόριουμ. Ο όγκος των κατασχέσεων είναι τώρα σε διαπραγμάτευση."

Της Gilles Bonafi στο gillesbonafi.skyrock.com

Σχόλια