Τα πεπερασμένα όρια του εθελοντισμού και η υποκρύπτουσα “μαύρη” εργασία.

Σχετικά πρόσφατα, έγινε αναφορά στον «εθελοντισμό» και στο πόσο σημαντικός είναι για μια κοινωνία αλληλεγγύης (Τα πεπερασμένα όρια του…«εθελοντισμού», άρθρο 21 Απρίλη 2011).
Επισημάνθηκε ότι ορισμένες φορές γίνεται σκόπιμη αλλοίωση του πραγματικού του νοήματος για ιδιοτελείς σκοπούς.
Σήμερα εντόπισα ένα άρθρο που κινείται στο ίδιο πνεύμα. Εκτιμώ ότι είναι αξιολογότατο.
Είναι πολύ καλό να υπάρχουν συμπολίτες μας που να έχουν τη διάθεση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά για κάποιο σκοπό σε κάποιο φορέα, αρκεί ο φορέας αυτός να μην είναι μία οργανωμένη δημόσια υπηρεσία ή η τοπική αυτοδιοίκηση, με εργαζομένους, με διοικητική δομή, με σωματείο εργαζομένων.

Σχόλια