Ποια είναι η Κεντρική Τράπεζα όλων των Κεντρικών Τραπεζών και γιατί η FED είναι ιδιωτική

Όπως αναφέρει το Spiegel το 2009:

Η Bank of International Settlements (BIS) ή αλλιώς "η Κεντρική Τράπεζα όλων των Κεντρικών Τραπεζών" είναι μια κλειστή οργάνωση που ανήκει σε 55 κεντρικές τράπεζες. Οι επικεφαλείς αυτών των κεντρικών τραπεζών ταξιδεύουν στην έδρα της  στην Βασιλεία μία φορά κάθε δύο μήνες, και η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο εκτελεστικό το σώμα BIS, λαμβάνει χώρα μια φορά το χρόνο.

Επιπλέον, όπως δηλώνει σήμερα η New York Federal Reserve Bank στην ιστοσελίδα της:

Από τον Μάρτιο του 2006 συμμετέχουν στην BIS 55 κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2006, τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας ήταν περίπου $ 221 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 5.8δις ιδίων κεφαλαίων.

Όταν η BIS κεφαλαιοποιήθηκε, δόθηκε στις συμμετέχουσες τράπεζες η δυνατότητα είτε να αγοράσουν μετοχές της BIS είτε να μεριμνήσουν για τις μετοχές που θα αγοραζόντουσαν από το κοινό. Επί του παρόντος, το 86 τοις εκατό των μετοχών της BIS είναι εγγεγραμμένο σε κεντρικές τράπεζες, ενώ το 14 τοις εκατό βρίσκεται σε ιδιώτες. Οι μετοχές που ανήκουν σε ιδιώτες μετόχους συνίστανται από μέρος των γαλλικών και της βελγικών εκδόσεων και το σύνολο των μετοχών που ήταν στην αρχική έκδοση των ΗΠΑ το 1930.

Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης, της Ανάλυσης ΙΙ, της Ανάλυσης ΙΙΙ και της Ανάλυσης IV.

Σχόλια