Παράλογες ιδέες για το ελληνικό χρέος

Το καλοκαίρι είχε πέσει στο τραπέζι η ιδέα της επιμήκυνσης του ελληνικού χρέους στα 30 χρόνια ώστε να ανακουφιστεί η οικονομία. Είναι ρεαλιστικό όμως αυτό; Θα ανακουφιστεί η πραγματικά η οικονομία και θα είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος μετά την έλευση της περιόδου αυτής.

Η απάντηση είναι σαφώς και όχι.

Αν υποθέσουμε ότι η μετακύλιση γίνεται με επιτόκιο 5% που είναι μια ρεαλιστική τιμή τότε όπως φαίνεται στο διάγραμμα που αφορά 360δις, μετά από 30 χρόνια το συσσωρευμένο χρέος θα είναι ίσο με 1559δις, σχεδόν ίσο με το ΑΕΠ της Ιταλίας σήμερα.

Θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει η Ελλάδα τότε; Ή διαφορετικά, θα έχει αυξηθεί κατά 776% το ΑΕΠ της χώρας;

Σήμερα το ΑΕΠ συστέλλεται. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι θα αρχίσει να διαστέλλεται σύντομα. Όμως και αν αυτό συμβεί, για να φθάσει πάνω από τα 1500δις θα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη 7% διαρκώς για 30 χρόνια.

Είναι αστείο το γεγονός ότι η λύση αυτή συζητιόνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένας δεν είχε βγει να πει το αυτονόητο που γράφουμε εδώ.

Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης, της Ανάλυσης ΙΙ, της Ανάλυσης ΙΙΙΑνάλυσης IV και της Ανάλυσης V.

Σχόλια