Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών

Στο γράφημα εικονίζεται η απόδοση των διετών ομολόγων της Ελλάδας συναρτήσει του χρόνου. 

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ξεπεράστηκε το 50% στην απόδοσή τους. Το default Πλέον θεωρείται δεδομένο.


Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης, της Ανάλυσης ΙΙ, της Ανάλυσης ΙΙΙΑνάλυσης IV και της Ανάλυσης V.

Σχόλια