Οι 20 τράπεζες που προσεύχονται για ένα θαύμα στην Ευρωζώνη

Ακολουθούν οι 20 τράπεζες που προσεύχονται να πάνε τα πράγματα κατ' ευχήν με την Ελλάδα (από άρθρο του Business Insider). Προσέξτε την έκθεση της Eurobank στο 1601% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και της Allied Irish Banks στην τελευταία θέση με 33352%.


Royal Bank of Scotland Group (UK)
Έκθεση στα PIIGS: 146,45δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 60,96δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 83,58δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 175%


Landesbank Berlin (Germany)
Έκθεση στα PIIGS: 13,11δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 5,60δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 7,31δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 179%

Barclays (UK)
Έκθεση στα PIIGS: 123,51δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 43,91δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 65,510δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 189%

Landesbank Baden-Wurttemberg (Germany)
Έκθεση στα PIIGS: 32,05δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 11,27δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 13,94δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 230%

DZ Bank (Germany)
Έκθεση στα PIIGS: 24,69δις δολάρια


Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 10,34δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 239%

KBC Bank (Belgium)
Έκθεση στα PIIGS: 39,70δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 9,05δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 16,09δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 247%

 
Credit Agricole (France)
Έκθεση στα PIIGS: 192,06δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 29,97δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 65,50δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 293%

Deutsche Bank (Germany)
Έκθεση στα PIIGS: 140,61δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 49,73δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 43,02δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 327%

BNP Paribas (France)
Έκθεση στα PIIGS: 280,96δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 79,91δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 78,43δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 328%

Commerzbank (Germany)
Έκθεση στα PIIGS: 67,38δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 18,45δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 14,60δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 462%

Dexia (Belgium)
Έκθεση στα PIIGS: 132,95δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 5,229δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 10,34δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 552%

Banco Santander (Spain)
Έκθεση στα PIIGS: 567,20δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 92,08δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 59,51δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 953%

Unicredit (Italy)
Έκθεση στα PIIGS: 541,54δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 34,41δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 50,59δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1070%

Bank of Ireland (Ireland)
Έκθεση στα PIIGS: 102,43δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 1,39δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 7,40δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1385%

BBVA (Spain)
Έκθεση στα PIIGS: 552,90δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 52,80δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 35,39δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1566%

EFG Eurobank Ergasias (Greece)
Έκθεση στα PIIGS: 76,01δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 2,07δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 4,74δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1601%

Insesa Sanpaolo Group (Italy)
Έκθεση στα PIIGS: 607,03δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 51,06δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 37,07δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1638%

Banco Popular Espanol (Spain)
Έκθεση στα PIIGS: 182,94δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 6,91δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 9,49δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 1927%

Banca MPS (Italy)
Έκθεση στα PIIGS: 290,98δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 7,96δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 6,24δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 4666%

Allied Irish Banks (Ireland)
Έκθεση στα PIIGS: 192,02δις δολάρια
Κεφαλαιοποίηση: 2,00δις δολάρια

Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 0,387δις δολάρια
Έκθεση επί τοις % του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου: 33352%

Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης, της Ανάλυσης ΙΙ, της Ανάλυσης ΙΙΙΑνάλυσης IV και της Ανάλυσης V.


Σχόλια