Ενώ ο Μιχ. Χρυσοχοϊδης κάνει «αυτοψία», οι λαθρομετανάστες περιμένουν το τρένο της γραμμής…

Ωραίο πράγμα οι «αυτοψίες» αρκεί να γίνονται στο σωστό σημείο. Εγώ προτίμησα να κάνω «αυτοψία» στο Σιδ. Σταθμό Αλεξ/πολης. Διαπίστωσα ότι οι λαθρομετανάστες περιμένουν το τρένο της γραμμής. Άφαντη η αστυνομία και ο στρατός. Σύνορα χύμα…

Σχόλια