Η "απάτη" του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας!


Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2013 αφού πρώτα θα έχει επικυρωθεί από τουλάχιστον 12 κράτη. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα θέτει φρένο σε χρέος και έλλειμμα με μια σειρά από μέτρα - προβλέψεις προκειμένου να γίνει σεβαστό. Είναι η λύση όμως στο ευρωπαϊκό πρόβλημα χρέους και ανάπτυξης; Πιστεύουμε πως όχι και θα εξηγήσουμε το γιατί σε μια σειρά σημείων που ακολουθούν. Πρώτα όμως για να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε το αρχικό κείμενο μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Ξεκινάμε λοιπόν:
 
 • Το κείμενο αναφέρει ότι το χρέος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ή θα πρέπει να μειώνεται επαρκώς προς το 60% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς!

Σχόλιο: Οι τιμές αγοράς των ελληνικών ομολόγων είναι στο 1/4 της αξίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό χρέος είναι στο 1/4 του καταγεγραμμένου;
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να απέχουν από μέτρα τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της οικονομικής ένωσης, συγκεκριμένα την συσσώρευση χρέους έξω από τους λογαριασμούς της κεντρικής κυβέρνησης.

Σχόλιο: Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούν να χρηματοδοτούνται καθώς αυτό σημαίνει "συσσώρευση χρέους έξω από τους λογαριασμούς της κεντρικής κυβέρνησης".
 • Τα κράτη μέλη με πρόβλημα ελλείμματος ή χρέους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως με την πρόθεσή της να προεγκρίνει τις όποιες εκδόσεις ομολόγων.

Σχόλιο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί κάλλιστα να απορρίπτει την έκδοση χρέους από κάποιο κράτος μέλος με πρόβλημα και αντ' αυτού να επιβάλλει περικοπές και μέτρα λιτότητας.
 • Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις όποιες μεσοπρόθεσμες προτάσεις παρουσιάσει η Ευρ. Επιτροπή προκειμένου να ενδυναμώσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σχόλιο: Τα κράτη μέλη απεμπολούν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν σε μελλοντικές προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής!
 • Η υποχρέωση να μεταφερθεί ο κανόνας του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο (κατά προτίμηση στο Σύνταγμα) με δεσμευτικές και μόνιμες προβλέψεις υπόκειται στην δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο μπορεί να επιδικάσει πρόστιμο σε όσα κράτη αποτύχουν να το κάνουν αυτό!
 • Τα κράτη μέλη με έλλειμμα πάνω από 3% θα ενθαρρύνονται "και αν είναι αναγκαίο θα υποχρεώνονται να μειώσουν το έλλειμμά τους".

Σχόλιο: Αυτό το "και αν είναι αναγκαίο θα υποχρεώνονται να μειώσουν το έλλειμμά τους" είναι πολύ επικίνδυνο! Πως θα υποχρεώνονται δηλαδή;
 • Τα κράτη με χρέος πάνω από 60% θα πρέπει να το μειώνουν κατά μέσο όρο κατά 1/20 κάθε χρόνο!

Σχόλιο: Όσο μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το χρέος τόσο μεγαλύτερη ως ποσοστό του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι η μείωση. Δηλ. τα κράτη με μεγάλο χρέος θα ζοριστούν άγρια!
 • Στο Σύμφωνο επισημαίνεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή του.

Σχόλιο: Τα εργασιακά δικαιώματα θα πάνε περίπατο στον βωμό της επίτευξης των στόχων ελλείμματος-χρέους
 • Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις του Συμφώνου δεν αναφέρονται σε κράτη που ήδη λαμβάνουν βοήθεια.

Σχόλιο: Δεν μας αφορά. Εμείς ήδη λαμβάνουμε βοήθεια.
 • Επισημαίνεται ρητά ότι η βοήθεια από τον ESM δεν θα είναι χωρίς όρους!

Σχόλιο: Αυτό αφορά αυτούς που μιλάνε για βοήθεια από τον ESM χωρίς μνημόνιο (Ισπανία, Ιταλία)
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων σε χρονικό ορίζοντα που θα προτείνεται από την Ευρ. Επιτροπή.
 • Σε περίπτωση απόκλισης από τους μεσοπρόθεσμους στόχους θα πυροδοτείται αυτόματα ο διορθωτικός μηχανισμός.

Σχόλιο: Δεν θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης η αλλαγή του προγράμματος. Θα πρόκειται για προαποφασισμένα μέτρα.
 • Οι κανόνες του Συμφώνου θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο (κατά προτίμηση στο Σύνταγμα) το αργότερο σε ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του Συμφώνου.

Σχόλιο: Θα πρέπει δηλ. το ταβάνι ελλείμματος και χρέους να κατοχυρωθεί συνταγματικά στο πρότυπο των ΗΠΑ. Μόνο που οι ΗΠΑ έχουν μόνο ταβάνι χρέους και όχι ελλείμματος. Βάζοντας ταβάνι και στα δύο ουσιαστικά στραγγαλίζεις την οικονομία.


Το Σύμφωνο μπορεί να μεριμνά για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς αλλά δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της ΕΖ, αυτό του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών χωρών σε σχέση με το κέντρο!

Η ένωση έχει ως σύνολο ένα πενιχρό +0,2% εμπορικό ισοζύγιο και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και υπόσχεση αργού θανάτου της ΕΖ

Στο Σύμφωνο πάλι: 

 • Αν κάποια χώρα κρίνει ότι μία άλλη παραβιάζει το Σύμφωνο μπορεί να την σύρει στο Ευρ. Δικαστήριο.

Σχόλιο: Δεδομένης της στάσης των Φιλανδών προς τους Νοτίους είναι μάλλον προφανές ότι θα σύρουν στο Ευρ. Δικαστήριο Ισπανία, Ελλάδα κλπ
 • Το Ευρ. Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει πρόστιμο μέχρι και 0.1% του ΑΕΠ. Για την περίπτωση της Ελλάδας αυτό αντιστοιχεί σε 20δις. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό αν σκεφτεί κανείς το τι κάνουμε τις τελευταίες μέρες για να βρούμε 11,5δις
Μετά απ' όλα αυτά το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Προσπαθεί να κάνει εμπροσθοβαρή δημοσιονομική προσαρμογή σε ένα σύνολο κρατών με τεράστιο διαφορά ανταγωνιστικότητας και χωρίς κάποιο μηχανισμό που να μεριμνά για την αποσόβηση αυτής της διαφοράς! Οι μη ανταγωνιστικές χώρες απλά θα γίνουν ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικές και οι ανταγωνιστικές δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ο Νότος θα είναι το βαρίδι το οποίο θα πέφτει όλο και πιο βαθιά. Όμως στο βαρίδι αυτό είναι δεμένος ο Βορράς και αναγκαστικά θα παρασυρθεί. 
Μην ξεχνάμε επίσης το πρόβλημα των ΗΠΑ. Στο τέλος του 2012 λήγουν κάποιες φοροαπαλλαγές που θα οδηγήσουν σε μείωση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, πιθανόν στο 1%. Οι ΗΠΑ θα κρυολογήσουν και ως γνωστόν όταν οι ΗΠΑ κρυολογούν οι υπόλοιποι παθαίνουν πνευμονία.

Σχόλια