Στουρνάρας: Η Ελλάδα πέτυχε 2ετή παράταση για την επίτευξη των στόχων

  • Η Τρόικα υποχώρησε σε 2 σημαντικά εργασιακά ζητήματα!
  • Οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα στην ουσία κρατικές. Η Ελλάδα είναι τυχερή να έχει ένα χαρτοφυλάκιο κρατικής περιουσίας.
  • Οι κρατικοί πόροι θα οδηγήσουν την ανάπτυξη και θα μειώσουν το χρέος.
  • Η Ελλάδα δεν είναι αυτάρκης ούτε καν στην γεωργία.
  • Σκοπός η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού κλίματος.
  • Η ανεργία είναι αυξημένη σε μη βιώσιμα επίπεδα.

Σχόλια