Το πάρτι τελείωσε!

Στο γράφημα αυτό αναπαρίσταται το ελληνικό ΑΕΠ συναρτήσει του χρόνου σε δις $ μέχρι το 2010. Το πάρτι που έγινε μετά την είσοδο στο ευρώ είναι χαρακτηριστικό. Η καμπύλη αποκτά μια απότομη κλίση προς τα πάνω μετά το 2001 οπότε και υλοποιήθηκε το ευρώ και έλαβε χώρα ο φθηνός δανεισμός! Η καμπύλη είναι παραπλανητική καθώς αν συνυπολογιστούν και τα δάνεια που έπαιρνε η χώρα η κλίση της θα ήταν προς τα κάτω! Όποιος πίστεψε ότι μια τέτοια απότομη άνοδος θα ήταν βιώσιμη ήταν το λιγότερο αφελής. Να σημειώσω ότι τεχνικά η διόρθωση θα πρέπει να φέρει το ΑΕΠ τουλάχιστον στα 165δις. Συνεπώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμη!
Συγκρίνετε τώρα το παραπάνω γράφημα με αυτό που ακολουθεί, της Αργεντινής. Οι συνειρμοί είναι προφανείς, βρισκόμαστε εκεί που βρίσκοταν η Αργεντινή το 1999!

Στο τελευταίο γράφημα αναπαρίσταται το παγκόσμιο ΑΕΠ σε φούσκες. Αν σκάσουν θα ακουστούμε στα πέρατα του γαλαξία!

Σχόλια