Πούτιν για την ευρωπαϊκή κρίση

  • Οι ηγέτες πρέπει να πάρουν συστημικά μέτρα για να υπερκεράσουν την κρίση.
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει συστημική κρίση και όχι μόνο κρίση χρέους.
  • Η Ρωσία επιδιώκει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη αλλά είναι μη ρεαλιστική η προσχώρησή της στην ΕΕ.

Σχόλια