Το ΔΝΤ χαμηλώνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και λέει ότι η Ελλάδα θα υποφέρει περισσότερο

  • Μειώνει την πρόβλεψη για το ΑΕΠ της ΕΖ στο -0.4% για το 2012 από -0.3% και στο +0.2% από +0.7% για το 2013. Για την Ιαπωνία τη μειώνει στο +2.2% από το +2.4% για το 2012 και στο 1.2% από 1.5% για το 2013. Για την Κίνα στο 7.8% από 8.0% για το 2012 και στο 8.2% από 8.5% για το 2013. Για το παγκόσμιο ΑΕΠ στο 3.3% από 3.5% για το 2012 και στο 3.6% από 3.9% για το 2013.
  • Αναφέρει ότι ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η επίλυση της κρίσης χρέους και γι' αυτό πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος προς την τραπεζική και δημοσιονομική ένωση.
  • Λέει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει και άλλο τα επιτόκια.
  • Ελλάδα και Ισπανία θα υποφέρουν περισσότερο το 2013!

Σχόλια