Νέα κρίση το 2013;

Τώρα που ο Nuriel Rubini δήλωσε ότι έκανε λάθος για την έξοδο της Ελλάδας από την ΕΖ είναι ώρα να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Το γράφημα αυτό δείχνει ότι κάθε φορά που ο εν λόγω οικονομολόγος προέβλεψε πτώση του δείκτη DJIA αυτός πήγε πάνω και κάθε φορά που προέβλεψε άνοδο πήγε κάτω. Με ασφάλεια λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι συμβαίνει πάντα το αντίθετο αυτού που ισχυρίζεται. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κρίση του 1995 ακολουθήθηκε από νέα κρίση το 2001 και αυτή από μια νέα το 2007. Δεν ξέρω αν το φαινόμενο είναι περιοδικό, αν όμως είναι τότε η περίοδος είναι 6 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι το 2013=2007+6, δηλ. εφέτος, θα έχουμε νέα παγκόσμια κρίση!

Σχόλια