Η ανεργία των νέων ανασταλτικός παράγοντας στην όποια ανάπτυξη!

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ κτύπησε το ρεκόρ του 24.4%, δηλ. όσο είχε η Ελλάδα τον Δεκέμβρη του 2008. Σήμερα στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο τρομακτικό 57,6% μπροστά από την Ισπανία με 56,4%, την Ιταλία με 37% και την Γαλλία με 27%. Δεδομένου ότι η ανεργία σε αυτή την ηλικιακή ζώνη έχει σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική πορεία της χώρας γεννιούνται βάσιμες αμφιβολίες για το πόσο βιώσιμη θα είναι η όποια ανάκαμψη προκύψει στο άμεσο μέλλον...

Σχόλια