Εκλογές και Επιλογές

Σαν δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να νοηθούν αυτές κατά τις οποίες δημοκρατικοί πολίτες μπορούν να βγάλουν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα κατόπιν αξιοπρεπών επιλογών...
Το μη "χείρον βέλτιστον" είναι μία πρακτική η οποία αποδέχεται τον περιορισμό των επιλογών σαν κάτι δεδομένο και στις εκλογικές διαδικασίες το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει είναι απλώς να ανακυκλώνει το χείριστο...

"Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες." ~ Μark Twain
 

Σχόλια