Από την Δημοκρατία στην Τρομοκρατία

     
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο όρος "τρομοκρατία" έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών από ερασιτέχνες του είδους...
Η οργανωμένη τρομοκρατία που δρα με τις ευλογίες του νομοθέτη και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του είδους αυτού, αυθεντίες στον ψυχολογικό πόλεμο, έχει πλασαριστεί και καθιερωθεί ως η μόνη δυνατή μέθοδος αντιμετώπισης των κοινωνικών και εθνικών προβλημάτων που φρόντισαν οι ίδιοι να προκαλέσουν...
Όταν το φως του προβολέα πέφτει επιδεικτικά σε

ένα σημείο, σημαίνει ότι κάτι θέλει να τονίσει παραπάνω από το κανονικό, και κάτι θέλει να κρύψει στην ανυπαρξία...

Σχόλια