Η Τρόικα ζητά προσλήψεις στο Δημόσιο (φοροεισπρακτόρων βεβαίως βεβαίως…)


4,000 φοροεισπράκτορες προσλαμβάνει το ΥΠΟΙΚ
Με την άδεια και τις … ευλογίες της τρόικας το υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει 4091 θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων του Κράτους, με απόφαση την οποία υπέγραψε ήδη ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Η αρχική σκέψη ήταν αυτό να ανατεθεί σε εισπρακτικές εταιρίες με τη μέθοδο του outsourcing αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω του ατελούς θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.
Το 65% των θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα ή καθήκοντα υπαλλήλου δικαστικού τμήματος και λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Σε αυτές τις θέσεις θα διοχετευθούν και αρκετοί από αυτούς που βρέθηκαν εκτός Δημοσίου με τις αποφάσεις για διαθεσιμότητα.
Κύκλοι της τρόικας υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταση καθώς θα φέρουν αντιμέτωπους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οδηγώντας σε έκρυθμες καταστάσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Στουρνάρα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.
Ειδικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ποσοστό 5% του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας.
Στην περίπτωση που το ποσοστό δεν συμπληρωθεί από τις υποβληθείσες αιτήσεις, τότε οι εναπομείνασες θέσεις θα συμπληρωθούν από τον πίνακα των υπαλλήλων χωρίς εμπειρία.
Note: Στο ελληνικό δημόσιο της απόλυτης ισοπέδωσης έπρεπε να ΄ρθει η Τρόικα για να πει το αυτονόητο: προσλήψεις όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και ειδικά μισθολόγια σε…ειδικές υπηρεσίες…

Σχόλια