Τι είπε ο Βενιζέλος στην Τρόικα


Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είπε στην Τρόικα ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγγυητής της Κυβερνητικής σταθερότητας σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Χώρας.
Τους είπε ότι δεν μπορούν να ληφθούν άλλα μέτρα και ότι υπάρχουν όρια κοινωνικών αντοχών. Τα αποτελέσματα στην Ιταλία δείχνουν πολλά για το μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Τυχόν αποκλείσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή πρέπει να ξεπεράσει γραφειοκρατικά κωλύματα και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά προγράμματα για την Ελλάδα.
Η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται με νέες θέσεις εργασίας.
Τους είπε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα μέτρα που εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση να δει η κοινωνία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη με την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις.
Τέλος, μίλησε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και πως αυτά πρέπει να διευκολυνθούν τονίζοντας πως η οικοδομική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα.

Σχόλια